سفارش تحقیق دانشجویی رشته شیمی دارویی

سفارش تحقیق دانشجویی رشته شیمی دارویی

سفارش تحقیق دانشجویی رشته شیمی دارویی در موسسه تحقیقاتی و علمی پژوهشی آوا پذیرفته شد. نمونه ثبت شده سفارش تحقیق دانشجویی در موسسه: با سلام. بنده حدود 9 واکنش سنتزی شیمی آلی به پیوست برای شما میفرستم در رابطه با جهت گزینی در آلکیلاسیون و واکنش مایکل: رشته بنده شیمی دارویی هست و پروژه تحقیق […]